VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 29-06-2016 19:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: de heer L. Verbeek
Griffier: Mevrouw A. Kost
0
1
0
1
0
1
2
0
3
8
4
0
5
0
0
Algemene bijlage
Motie vreemd - SP en SGP - Openbaar vervoer behoefte AZC Zeewolde (pdf, 212.9 kB)