VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 06-04-2016 19:30 uur


Statenzaal
1
Voorzitter: de heer L. Verbeek
Griffier: Mevrouw A. Kost
0
1
0
0
1
1
0
2
3
8
0
3
7
4
0
0
Algemene bijlage
Uitnodiging tot het bijwonen van de vergadering van Provinciale Staten op 6 april 2016 (PDF, 104.18 KB)