Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 08-11-2017 14:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: L. Verbeek
Griffier: A. Kost
0
1
0
0
1
1
2
0
7
3
4
3
4
2
1
0
0
2
3
13
1
0
0
2
5
9
0
0
Algemene bijlage
Overzicht moties en amendement programmabegroting 2018 - volledig (pdf, 23.2 kB)
Amendement A - VVD, CU, 50PLUS, CDA, D66, SP, SGP en PvdA - Energieagenda (pdf, 624.9 kB)
Amendement B - CU, PvdA, SGP, PvdD, GL, VVD, CDA - Landschapsbeheer (pdf, 611.6 kB)
Amendement C - PvdD - Klimaatbeleid (pdf, 262 kB)
Amendement D - PvdD - Versterken van natuurwaarden (pdf, 43.9 kB)
Amendement E - PVV - Wijziging bestemming 2,5 miljoen Euro provinciale motorrijtuigenbelasting (pdf, 514.1 kB)
Amendement F - PvdD - Versterken van natuurwaarden (pdf, 425.6 kB)
Amendement G - 50PLUS, CU - Overschot 2.9 miljoen vrijgevallen middelen Inditex (pdf, 410.7 kB)
Motie 1 (vreemd) - 50PLUS - Gezamelijke aanbesteding busvervoer drie provincies (pdf, 641.1 kB)
Motie 2 (vreemd) - SGP - Verbreding N50 (pdf, 334.1 kB)
Motie 3 - PVV - Geen mandatering van verdere bevoegdheden (pdf, 193.6 kB)
Motie 4 - PVV - Rem op extrene inhuur (pdf, 225.8 kB)
Motie 5 - PVV - Onderzoek afmeren bij recreatieve en-of economische activiteiten (pdf, 256.8 kB)
Motie 6 - PVV - Feestje viering 100 jaar Zuiderzeewet (pdf, 555 kB)
Motie 7 - CU, PvdA, PvdD, SGP, GL, CDA, VVD - Landschapsbeheer (pdf, 561.6 kB)
Motie 8 - GL - Motie van Treurnis m.b.t. energieagenda (pdf, 325.4 kB)
Motie 9 - 50PLUS, PVV - Geen indexering van de provinciale opcenten (pdf, 398.8 kB)
Motie 10 - 50PLUS - Onderzoek versoepeling verbod permanent wonen in recreatiewoningen (pdf, 494.5 kB)