VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 10-05-2017 15:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: de heer Verbeek
Griffier: Mevrouw Kost
0
1
0
0
1
1
0
5
0
0
Algemene bijlage
Overzicht ingediende moties en amendementen (pdf, 21,14 KB)
Amendement A - CDA, VVD, SP, D66 en CU - Verbreding sluizencomplex kornwederzand (pdf, 268,24 KB)
Amendement B - SP - Krachtige samenleving (pdf, 235,76 KB)
Motie 1 - PVV - Per direct stopzetten finaciering Floriade (pdf, 220,09 KB)
Motie 2 - PVV - Smart mobility (pdf, 208,17 KB)
Motie 3 - PVV - Energiestransitie (pdf, 230,43 KB)
Motie 4 - PVV - 3 procent extra budget aan economische activiteiten (pdf, 216,00 KB)
Motie 5 - PVV - Geen behoefte aan oostvaarderswold (pdf, 245,03 KB)
Motie 6 - PVV - Opcenten (pdf, 215,54 KB)
Motie 7 - PvdA - Krachtige samenleving (pdf, 305,87 KB)
Motie 8 - PvdA - Effectiviteit bestuur (pdf, 300,51 KB)
Motie 9 - PvdD - Klimaatneutraal provinciehuis versie 2 (pdf, 456,57 KB)
Motie 10 - PvdD - Bescherming intrinsieke waarde natuur (pdf, 206,28 KB)
Motie 11 - SGP - Besturen met mededelingen (pdf, 416,37 KB)
Motie 12 - SGP - Verduurzaming provinciale daken (pdf, 444,24 KB)
Uitnodiging vergadering van Provinciale Staten van 10 mei 2017 (PDF, 93,57 KB)
Concept besluitenlijst vergadering van de integrale Statencommissie van 19 april 2017 (pdf, 147,84 KB)