VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 11-01-2017 15:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: de heer Verbeek
Griffier: Mevrouw Kost
0
1
0
0
1
1
1
0
10
0
4
2
0
0
Algemene bijlage
Amendement A - CU, 50PLUS en PVV - Nota cultuurbeleid 2017-2020 (pdf, 470,18 KB)
Motie 1 (vreemd) - VVD, CDA en SGP - Connectiviteit (internet) Zuidelijk en Oostelijk Flevoland (pdf, 52,59 KB)
Uitnodiging vergadering van Provinciale Staten 11 januari 2017 (PDF, 81,51 KB)