VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 13-12-2017 15:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: de heer L. Verbeek
Griffier: Mevrouw A. Kost
0
1
0
0
1
1
1
0
3
3
8
2
0
1
2
4
0
0
0
Algemene bijlage
Motie (vreemd) 1 - PVV - De Nederlandse vlag en de Flevolandse vlag in onze Statenzaal (pdf, 42.13 KB)
Motie (vreemd) 2 - PvdD - MER uitbreiding Lelystad Airport (pdf, 46.13 KB)
Motie (vreemd) 3 - CDA, D66, VVD, SP, CU, PvdA, PVV - Opening Lelystad Airport (pdf, 627.7 KB)