VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 19-07-2017 15:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: de heer Verbeek
Griffier: Mevrouw Kost
0
1
0
0
1
2
2
0
3
1
2
3
0
6
4
6
3
0
0
Algemene bijlage
Uitnodiging vergadering van Provinciale Staten van 19 juli 2017 (PDF, 87,66 KB)