Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 22-03-2017 15:30:00 uur


Statenzaal
Voorzitter: L. Verbeek
Griffier: A. Kost
0
1
0
0
1
1
1
0
2
3
0
3
2
3
0
0
Algemene bijlage
Amendement A - PvdD - Geldigheidsduur faunabeheerplan (pdf, 257.1 kB)
Amendement B - PvdD - Geldigheidsduur faunabeheerplan (pdf, 257.3 kB)
Motie 1 (vreemd) - seniorenplusflevoland - Energie (pdf, 229.6 kB)