VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 27-09-2017 15:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: de heer Verbeek
Griffier: Mevrouw Kost
0
1
0
0
1
1
1
0
3
0
5
3
6
2
0
0
Algemene bijlage
Amendement A - 50PLUS - Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer 'Natuurlijk bevoegd' (pdf, 243.32 KB)
Amendement B - CDA, 50PLUS, CU, VVD, D66, SP, SGP - Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer 'Natuurlijk bevoegd' (pdf, 243.41 KB)
Motie 1 (vreemd) - PvdD, GL, D66, 50PLUS, Sen+Flevo - Flevoland als Regenboogprovincie (pdf, 319.16 KB)
Motie 2 (vreemd) - GL - Vliegroute B++ Lelystad Airport (pdf, 502.32 KB)
Motie 3 (vreemd) - PvdD, GL, D66, 50PLUS, Sen+Flevo - Flevoland als Regenboogprovincie (pdf, 351.28 KB)
Uitnodiging vergadering Provinciale Staten van 27 september 2017 (PDF, 80.46 KB)