VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 08-02-2017 15:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: de heer Verbeek
Griffier: Mevrouw Kost
0
1
0
0
1
1
1
0
2
0
2
3
0
0
Algemene bijlage
Amendement A - PvdA, GL en PvdD - Vervallen van bijlage countouren van de koers (pdf, 425,59 KB)
Amendement B - PvdD - Geen afschot van gezonde dieren in de Oostvaardersplassen (pdf, 370,13 KB)
Motie 1 - CDA, VVD, SGP, CU, 50plus, Senioren Flevoland, SP - Instellen interne begeleidingscommissie PS (pdf, 574,76 KB)
Motie 2 - PvdD - Onderzoek Natuurverbinding OVP (pdf, 234,63 KB)