VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 08-11-2017 14:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: de heer L. Verbeek
Griffier: Mevrouw A. Kost
0
1
0
0
1
1
2
0
7
3
4
3
4
2
1
0
0
2
3
13
1
0
0
2
5
9
0
0
Algemene bijlage
Overzicht moties en amendement programmabegroting 2018 - volledig (pdf, 23.21 KB)
Amendement A - VVD, CU, 50PLUS, CDA, D66, SP, SGP en PvdA - Energieagenda (pdf, 624.88 KB)
Amendement B - CU, PvdA, SGP, PvdD, GL, VVD, CDA - Landschapsbeheer (pdf, 611.58 KB)
Amendement C - PvdD - Klimaatbeleid (pdf, 262 KB)
Amendement D - PvdD - Versterken van natuurwaarden (pdf, 43.9 KB)
Amendement E - PVV - Wijziging bestemming 2,5 miljoen Euro provinciale motorrijtuigenbelasting (pdf, 514.13 KB)
Amendement F - PvdD - Versterken van natuurwaarden (pdf, 425.57 KB)
Amendement G - 50PLUS, CU - Overschot 2.9 miljoen vrijgevallen middelen Inditex (pdf, 410.69 KB)
Motie 1 (vreemd) - 50PLUS - Gezamelijke aanbesteding busvervoer drie provincies (pdf, 641.09 KB)
Motie 2 (vreemd) - SGP - Verbreding N50 (pdf, 334.09 KB)
Motie 3 - PVV - Geen mandatering van verdere bevoegdheden (pdf, 193.57 KB)
Motie 4 - PVV - Rem op extrene inhuur (pdf, 225.82 KB)
Motie 5 - PVV - Onderzoek afmeren bij recreatieve en-of economische activiteiten (pdf, 256.77 KB)
Motie 6 - PVV - Feestje viering 100 jaar Zuiderzeewet (pdf, 555.05 KB)
Motie 7 - CU, PvdA, PvdD, SGP, GL, CDA, VVD - Landschapsbeheer (pdf, 561.62 KB)
Motie 8 - GL - Motie van Treurnis m.b.t. energieagenda (pdf, 325.39 KB)
Motie 9 - 50PLUS, PVV - Geen indexering van de provinciale opcenten (pdf, 398.79 KB)
Motie 10 - 50PLUS - Onderzoek versoepeling verbod permanent wonen in recreatiewoningen (pdf, 494.53 KB)