VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 20-06-2018 15:30 uur


Statenzaal
17
Voorzitter: de heer L. Verbeek
Griffier: Mevrouw A. Kost
0
1
0
0
1
1
1
0
5
4
0
2
0
0