VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 20-11-2019 21:00 uur


Statenzaal
9
Voorzitter: de heer Verbeek
Griffier: De heer Kalk
0
1
0
0
1
0
16
4
3
1
0
Algemene bijlage
Uitnodiging vergadering van Provinciale Staten van 20 november 2019 (pdf, 97,51 KB)