VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 30-01-2019 15:30 uur


Statenzaal
3
Voorzitter: de heer L. Verbeek
Griffier: Mevrouw A. Kost
0
1
0
1
0
1
1
0
3
0
11
2
1
7
6
2
0
2
0
Algemene bijlage
Uitnodiging vergadering Provinciale Staten van 30 januari 2019 (PDF, 82.68 KB)