VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 01-11-2023 19:00 uur


Statenzaal
9
0
1
0
4
1
1
2
0
2
4
2
0
5
3
8
2
2
0
Algemene bijlage
Uitnodiging vergadering van Provinciale Staten 1 november 2023 (PDF, 350,81 KB)