VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur
Datum: 09-12-2015 19:00 uur


Commissiekamer
Voorzitter: M. Smeels
Griffier: de heer Peters
0
1
0
1
3
4
4
2
2
1
1
0
0