VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur
Datum: 11-05-2016 14:00 uur


Commissiekamer
Voorzitter: M. Smeels
Griffier: Mevrouw Krone en mevrouw de Ridder
0
1
0
2
0
0
3
6
2
6
0
0
3