VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur
Datum: 13-01-2016 19:00 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: M. Smeels
Griffier: Mevrouw Krone en mevrouw de Ridder
0
2
0
1
2
2
1
3
1
0
0
3