VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur
Datum: 13-10-2016 14:00 uur


Commissiekamer
Voorzitter: M. Smeels
Griffier: Mevrouw Krone en mevrouw de Ridder
0
1
0
1
2
0
11
0
0
3