VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur
Datum: 17-02-2016 19:00 uur


Commissiekamer
Voorzitter: M. Smeels
Griffier: de heer Peters
0
1
0
1
4
2
3
0
0
3