VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur
Datum: 21-12-2016 19:00 uur


Commissiekamer
3
Voorzitter: M. Smeels
Griffier: Mevrouw Krone en mevrouw de Ridder
19:00 0
1
0
1
1
1
4
10
1
2
0
0
3