VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur
Datum: 23-03-2016 19:00 uur


Commissiekamer
Voorzitter: M. Smeels
Griffier: Mevrouw Krone en mevrouw de Ridder
0
1
1
1
3
1
2
0
0