VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur
Datum: 23-11-2016 19:00 uur


Commissiekamer
Voorzitter: M. Smeels
Griffier: Mevrouw Krone en mevrouw de Ridder
0
1
0
2
22
2
4
1
1
2
4
1
0
0
3