VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur
Datum: 06-07-2016 13:00 uur


Commissiekamer
Voorzitter: M. Smeels
Griffier: Mevrouw Krone en mevrouw de Ridder
0
1
0
2
1
2
3
1
3
6
3
2
0
0