VergaderingVergadering van Statencommissie Duurzaamheid
Datum: 02-12-2015 19:00 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: W.R. Bouma
Griffier: De heer Kalk
0
1
0
1
1
2
1
4
0
0