VergaderingVergadering van Statencommissie Duurzaamheid
Datum: 11-05-2016 19:00 uur


Commissiekamer
Voorzitter: W.R. Bouma
Griffier: De heer Kalk
0
1
0
2
2
6
1
5
2
3
0
0
4