VergaderingVergadering van Statencommissie Duurzaamheid
Datum: 13-04-2016 16:00 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: W.R. Bouma
Griffier: De heer Kalk
0
1
0
0
0
Algemene bijlage
Documentatie ten behoeve van de oordeelsvorming van Commissie Duurzaamheid op 13 april 2016.PDF (PDF, 35.36 MB)