VergaderingVergadering van Statencommissie Duurzaamheid
Datum: 13-10-2016 18:30 uur


Rietkerkzaal
4
Voorzitter: W.R. Bouma
Griffier: De heer Kalk
0
1
0
1
11
3
3
0
0
4