vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het college stelt voor af te voeren de moties: geen
  Het college stelt voor af te voeren de toezeggingen: D30, D47, D50 en D51
  vergroten verkleinen laden...
 • 45 minuten

  U heeft tijdens de behandeling van de Begroting 2016 een Motie aangenomen inzake dierenwelzijnsbeleid van Flevoland. Deze Motie genummerd als D14 heeft u tijdens een overleg in december geamendeerd. U heeft verzocht om de afdoening van de motie op te knippen. U heeft verzocht eerst een inventarisatie van het huidige dierenwelzijnsbeleid te ontvangen.

  De mededeling en het daar bij gevoegde overzicht van de huidige inspanningen van de provincie voor dierenwelzijn bevat tevens een bijlage met een korte schets van het beleidsveld dierenwelzijn in bredere zin. U wordt verzocht op basis van de mededeling en de inventarisatie met elkaar te bespreken welke mogelijkheden voor extra provinciale inspanningen u door de ambtelijke organisatie verder wilt laten verkennen. Daarmee formuleert u een opdracht voor afdoening van het tweede deel van de motie. Deze zal dan vervolgens later dit jaar worden geagendeerd voor bespreking en conclusies over de wensen van uw Staten voor een eventueel vervolg.
  vergroten verkleinen laden...
 • 60 minuten

  Op 6 januari 2016 zijn in een beeldvormende ronde de kernprincipes (het kader) van Toekomstbeeld en Energieagenda met de commissie Duurzaamheid gedeeld.
  Op maandag 14 maart (18.00 – 19.00 uur Commissiekamer, met maaltijd) willen we de Startnotitie Toekomstbeeld Energie 2050 en Energieagenda 2030 toelichten aan de commissie Duurzaamheid. Vervolgens is er ruim de tijd om in te gaan op vragen. We willen hierbij o.a. ingaan op:
  • Procesaanpak en planning
  • De betrokkenheid van Provinciale Staten tijdens het proces
  • Rol van de provincie in relatie tot andere partners
  • Relaties met o.a. Omgevingsvisie en de VNG regionale energiestrategie
  • Begroting
  Op woensdag 16 maart zal de Startnotitie Toekomstbeeld Energie 2050 en Energieagenda 2030 oordeelsvormend worden besproken door de commissie Duurzaamheid.

  Uitnodiging voor bijwonen sessie “Energising Flevoland” op 6 april
  Bij het traject Toekomstbeeld Energie 2050 en Energieagenda 2030 organiseren we samen met het Atelier Flevo-perspectieven (Omgevingsvisie) enkele sessies waar energie ook aan de orde komt. In de startnotitie staat daarover meer informatie. De eerste sessie in dat kader heet “Energising Flevoland” en gaat over de economische en sociaal-maatschappelijke effecten/kansen die ontstaan tijdens de energietransitie. Deze sessie zal plaatsvinden in de ochtend van 6 april, ongeveer van 10.00 tot 12.00 uur (waarschijnlijk bij een externe locatie, niet in Lelystad). Als u interesse hebt, kunt u deze ochtend alvast reserveren in uw agenda.
  Op http://www.visieopflevoland.nl/agenda/programma-ateliersessies/
  zal later in de tijd meer informatie over deze sessie komen te staan, en dan kunt u zich ook aanmelden via deze site.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...