VergaderingVergadering van Statencommissie Duurzaamheid
Datum: 16-03-2016 19:00:00 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: W.R. Bouma
Griffier: De heer R. Kalk
0
1
0
1
1
1
2
1
2
3
0
0
Algemene bijlage
Presentatie grote grazers voor provinciale Staten (pdf, 4.5 MB)