VergaderingVergadering van Statencommissie Duurzaamheid
Datum: 20-06-2016 20:30 uur


Algemene bijlage
Annotatie Regioplan Windenergie (pdf, 193.7 KB)
Beantwoording vragen en opmerkingen van fracties in de eerste termijn van de vergadering Commissie Duurzaamheid 8 juni 2016 (pdf, 154.19 KB)