Vergadering



Vergadering van Statencommissie Duurzaamheid
Datum: 06-07-2016 19:00 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: W.R. Bouma
Griffier: De heer Kalk
0
1
0
1
1
2
1
2
1
1
2
0
0