VergaderingVergadering van Statencommissie Duurzaamheid
Datum: 15-02-2017 15:30:00 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: W.R. Bouma
Griffier: De heer R. Kalk
0
1
0
1
1
2
1
Nader te bepalen
3
Rietkerkzaal
4
3
2
3
0
0
1
Algemene bijlage
Memo agendacommissie voor de commissie Duurzaamheid d.d. 15-2-2017 (pdf, 31.7 KB)
Brief publicatie onderzoek Randstedelijke Rekenkamer naar het stiltegebiedenbeleid (PDF, 56.9 KB)