VergaderingVergadering van Statencommissie Duurzaamheid
Datum: 17-05-2017 15:30 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: W.R. Bouma
Griffier: De heer Kalk
0
1
0
1
6
2
2
2
2
0
0
4