VergaderingVergadering van Statencommissie Duurzaamheid
Datum: 22-11-2017 15:30 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: W.R. Bouma
Griffier: De heer Kalk
0
1
0
1
1
2
2
3
2
5
0
0
4