VergaderingVergadering van Statencommissie Duurzaamheid
Datum: 13-02-2019 14:00 uur


Zie opmerking
Voorzitter: W.R. Bouma
Griffier: Mevrouw K. van der Ploeg
0
1
0
1
2
3
1
3
3
2
3
1
3
0
0
0