VergaderingVergadering van Statencommissie Duurzaamheid
Datum: 16-01-2019 15:30 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: W.R. Bouma
Griffier: Mevrouw van der Ploeg
0
1
0
1
2
1
2
1
2
2
5
3
1
0
1
0
4