VergaderingVergadering van Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS)
Datum: 10-06-2020 19:00 uur


Videovergadering 2 (Pexip)
Voorzitter: de heer T.A. Smetsers en mevrouw E.T.M. Müller
Griffier: Mevrouw J. de Ridder
0
1
0
3
1
1
3
1
0
0
0
3