VergaderingVergadering van Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS)
Datum: 15-04-2020 19:00 uur


Videovergadering 2 (Pexip)
0
Voorzitter: de heer Smetsers
Griffier: mevrouw de Ridder
0
2
0
1
1
5
3
5
5
0
0
3