VergaderingVergadering van Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS)
Datum: 14-04-2021 19:00 uur
Voorzitter: de heer T.A. Smetsers en mevrouw E.T.M. Müller
Griffier: Mevrouw J. de Ridder


Videovergadering 1 (Pexip)
Voorzitter: de heer T.A. Smetsers en mevrouw E.T.M. Müller
Griffier: Mevrouw J. de Ridder
0
3
6
0
3
3
0
0
3