VergaderingVergadering van Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS)
Datum: 17-11-2021 19:30 uur
Voorzitter: de heer Thomassen
Griffier: mevrouw de Ridder


Statenzaal
0
1
0
2
2
8
5
1
1
0
0
0
3