VergaderingVergadering van Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS)
Datum: 03-02-2021 15:30 uur


Videovergadering 2 (Pexip)
Voorzitter: de heer Smetsers en mevrouw Müller
Griffier: mevrouw de Ridder
0
1
0
6
2
2
4
4
13
6
5
0
0
0
3