VergaderingVergadering van Statencommissie Economie
Datum: 02-12-2015 19:00 uur


Commissiekamer
Voorzitter: W. Boutkan
Griffier: De heer Liedekerken
0
1
0
1
2
1
0
0
0