VergaderingVergadering van Statencommissie Economie
Datum: 16-03-2016 19:00 uur


Commissiekamer
Voorzitter: W. Boutkan
Griffier: De heer P. C. Liedekerken
0
1
0
1
1
1
2
3
7
3
4
0
0
3