VergaderingVergadering van Statencommissie Economie
Datum: 03-02-2016 19:00 uur


Commissiekamer
Voorzitter: W. Boutkan
Griffier: De heer Liedekerken
0
1
0
1
0
2
0
3
Pauze
0
Commissiekamer
5
4
0
0
3