VergaderingVergadering van Statencommissie Economie
Datum: 26-09-2018 15:30 uur


Commissiekamer
Voorzitter: W. Boutkan
Griffier: De heer Liedekerken
0
1
0
1
2
1
2
2
2
2
0
0
0
3