VergaderingVergadering van Statencommissie Economie
Datum: 13-02-2019 19:00 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: W. Boutkan
Griffier: De heer P. C. Liedekerken
0
1
0
1
2
4
2
0
0
3