Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) 03 juni 2020 19:00:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1

  Opening

  Videovergadering 1 (Pexip)
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Vaststellen agenda

  Videovergadering 1 (Pexip)
  1 documenten

  Notities

 • 3

  Mededelingen

  Videovergadering 1 (Pexip)
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Vaststellen besluitenlijst van 6 en 13 mei 2020

  Oordeelsvormend
  Videovergadering 1 (Pexip)
  3 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5

  Leefbaar Platteland (gezamenlijk met EMS)

  Oordeelsvormend
  Videovergadering 1 (Pexip)
  4 documenten

  Tijd: 30 minuten

  Toelichting:
  Het programma Leefbaarheid Platteland is een onderdeel van de kernopgave Krachtige Samenleving. De notitie Leefbaar Platteland is een implementatie van de manier waarop de provincie de komende jaren samen met de gemeenten de plattelandssamenleving wil versterken. Provinciale Staten is bevoegd de programmering van de gereserveerde middelen uit het Coalitieakkoord voor het programma Leefbaar Platteland vast te stellen alvorens deze ingezet kunnen worden.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6

  Zienswijze conceptbegroting 2021 en 1e begrotingswijziging 2020 OFGV

  Oordeelsvormend
  Videovergadering 1 (Pexip)
  6 documenten

  Tijd: 30 minuten

  Toelichting:
  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert taken uit voor de provincie Flevoland op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De OFGV is een gemeenschappelijke regeling met 14 andere partijen. Het dagelijks bestuur van de OFGV stelt jaarlijks een ontwerpbegroting op. U kunt uw zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Hetzelfde geldt voor de begrotingswijzigingen die de bijdragen van de deelnemers veranderen of geld onttrekken aan de reserves.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7

  Rondvraag

  Videovergadering 1 (Pexip)
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 8

  Sluiting

  Videovergadering 1 (Pexip)
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • -

  Ter kennisname

  Videovergadering 1 (Pexip)
  3 documenten

  a. Lange Termijn Planning Commissies & PS

  b. Lijst Moties Statencommissie RND

  c. Lijst Toezeggingen Statencommissie RND

  d. IPO Stukken (u dient hiervoor ingelogd te zijn)
  https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/IPO-met-BAC-stukken/2020/31-december/00:00

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten