VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte
Datum: 09-09-2015 19:00 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: C.J. Schotman
Griffier: De heer Kalk
0
0
0
1
1
2
1
0
3
0
0
Algemene bijlage
Agenda van Statencommissie Ruimte van 9 september 2015 (pdf, 104,57 KB)