VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte
Datum: 13-01-2016 14:00 uur


Commissiekamer
Voorzitter: C.J. Schotman
Griffier: De heer R. Kalk
0
1
1
1
2
1
2
4
Rietkerkzaal
0
0
Commissiekamer
0